پندواندرز

حکایت ما وخداوند :

حکایت عجیبی است ، مثل قصه ی استاد نقره کار ........

می گویند وقتی استاد نقره کار ، نقره را صیقل می دهد آن را داخل آتش نگه می دارد ، اما چشم از نقره بر نمی دارد ، تا زمانی نقره را در آتش نگه می دارد که عکس خودرا در نقره یافته ببیند ، درست مثل خدا 0000 وقتی می خواهد صیقل پیدا کنیم مارا در آتش سختی ها ی خودمان وارد می کند ،اما چشم از ما بر نمی دارد .....تا جایی که عکس  خودش را در ماببیند .

چهار پند حکیمانه :

1)    طلاباش تا اگه روزگارآبت کرد ....روز به روز طرحهای زیباتری از تو ساخته شود .

2)    سنگ نباش .....تا زمانه خردت کرد تیپا خوردههر بی سر د پاییبشوی .

3)    ای کاش یاد بگیریم واسه خالی کردن خودمون .... کسی رو لبریز نکنیم ...

4)    داشتن مغز دلیل بر انسان بودن نیست ...پسته و بادام  هم مغز دارند .....برای انسان بودن باید شعور داشت .

/ 1 نظر / 5 بازدید
ايميل تبليغاتي ارزان

ارسال ايميل گروهي آلفا مطمئن ترين و ارزانترين تبليغات با بازدهي فوق العاده عالي http://forum.shopkeeper.ir/showthread.php?t=52428