چه موقع بیمارستان ولی عصر ( عج ) تویسرکان خدمات خوب ارائه می دهد ؟

مدتها ست که اورژانس بیمارستان نیمه کاره رها شده و تکمبل نمی شود .

 دیروز دانش آموزی با کلیه درد به بیمارستان مراجعه می نماید اما بیمارستان از انجام سونوگرافی از آن خوداری می کند و نوبت برای او ۲۶/۱۱/۹۲ می زند.

توبیسرکان با داشتن دو پزشک متخصص سونوگراف در شیفت بیمارستان انگا ر میلی ندارند و بیماران را به مطب خصوصی فرا می خوانند .

یک روز برای سونوگرافی به بیمارستان مراجعه کردم ا نجام نداده و باید در نوبت قرار گیری .به مطب شخصی مراجعه نمودم و نفر ۳۰ به من نوبت داد .یعنی روزانه صبح وعصر 60 بیمار وزیت می نماید و تقریبا درآمد روزانه او بر ابر 35 روز حقوق من تفاوت تا کجا .

پس هنوز با تبلیغاتی که با بنر نصب شده 20 روز گذشته در میدان امام خمینی ره مصاحبه  ی نماینده محترمان در روزنامه همدان پیام و هگمتانه و سخنرانی در نماز جمعه تویسرکان و مصاحبه با شبکه سیمای همدان شده که برای بیمارستان تجهیزات جدید خریداری شده اما خدمات همان مثل چند ماه پیش خدمات میباشد .

از  مسئولین درخواست عاجزانه داریم جهت حل مشکلات اقدام نمایند .

با رئیس شبکه تماس گرفتم گفت سونوگرافی برای انجام بیماران بستری در بیمارستان و اوژانسی میباشد .

اما تمام بیمارستان های دولتی دائما در طول روز به انجام سونوگرافی می پردازند .

اما بیمارستان تویسر کان برای خدمت به پزشکان ، بیماران را به مطب خصوصی پزشکان راهنمایی می نمایند.

/ 0 نظر / 3 بازدید