حدیث هفته :

علی ع می فرماید :

بر شما باد رجوع به کتاب خدا وکسی که به آن عمل کند از همه پیشی می گیرد .

احترام زن از دیدگاه پیامبر اکرم (ص):

پیامبر  می فرماید بهشت زیر پای مادران است و می فرماید نشستن مرد نزد همسرو عیالش در پیشگاه خداوند از اعتکاف در مسجد من محبوب تر است .

و بهترین شما بهترینان با خانواده است و من بهترین شمارا با خانواده هستم جز کریمان زنان را تکریم نکنند و جز انساانهای پست زنانم را تحقیر ننمایند .

وکاملترین مومنان در ایمان خوش خلق ترین شما با زنانند .

هر کس دختری داشته باشد و نسبت به او اهانتی روا ندارد و فرزند پسرش را بر او ترجیح ندهد خداوند او را داخل بهشت می کند .

و فرمود هر کس که از بازار متاع و تحفه ای به خانه آورد اول به دختر بدهد و سپس به پسران زیرا هر که دختر را شاد کند گویی که از ترس خدا گریسته است ، یعنی همان تقرب و پاداش را دارد .

اگر نماز نافله را به جا می آوردی ، پدرت تورا خواند نماز ر ا قطع نکن ، اما اگر مادرفرا خواند نماز را رها کن .

و هر چه ایمان انسان کاملتر باشد به همسرش بیشتر محبت می نماید .

/ 1 نظر / 8 بازدید
بياتي

سلام داداش منم سركانيم. به منم سر بزن يا علي