9 راهکار بر ای فرزندمان که مسئولیت پذیر شود:

9 راهکار برای اینکه فرزندمان مسئولیت پذیرباشد و بتواند در موقع معین کارهای خود را انجام دهد :

1-برای او الگویی شایسته باشید زیرا فرزندان از والدین خود الگو برداری می کنند پس شما باید تمامی کارهایتان را به درستی و با نظم و دقت انجام دهید مثال لوازم شخصی را همیشه سرجایشان قرار دهید و آنهارا در خانه پخش و پلا نکنید فرزندانم رفتار و حرکات شمارا به طور ناخودآگاه درک و ضبط خواهد کرد .

2-وظایفی مناسب با سن او به اوبدهید :

بزرگترین خیانت که به فرزندان می شود الان همه کارها را اغلب ناخوآگاه اولیائ  برای فرزندان انجام می دهند حتی بستن بند کفش و لیوان آب و با قاشق غذا را به دهن کردن دائما دست نزن میوه را من پوست می کنم و با سرویس برو مدرسه وبرگرد از کامپیوتر پشت میز غذا و بعد رختخواب ودائما با موبایل بازی کند پس با این اعمال کی فرزند مسئولیت پذیر می شود .

اگر وظیفه های اور امشخص کنیم و اور ا تشویق کنیم اعتماد به نفس او را بالا می بریم مانند کمک در امر سفره ، انداختن و برداشتن سفره ، گل آب دادن ، رخت خودرا به لباسشویی انداخته و بیرون آورد و پهن کند تا خشک شود و 000000

3-اولویت بندی کارها را به او آموزش دهیم .

تقسیم بندی کارها باو بنشینیم و اولویت بندی کنیم 0خواب کافی ، تفریح به اندازه ، ورزش به اندازه ، استفاده از کامپیوتر و موبایل به موقع ، همنشینی با دوستان به اندازه ، با چه کسانی دوست شویم پس ابتدا کارهای مهمتر را انجام دهد بعد به کارهای دیگر بپردازد .

4-همیشه کارهای محو ل شده به فرزندان را برای او لذت بخش کنیم .

فرزندان هر کاری را که در آن لذت و تفریح باشد با لذت و عشق بیشتری انجام خواهد داد.

5- اگر فرزندتان در انجام مسئولیتی که به او سپرده اید شکست خورد ، هر گز او را سرزنش و نکوهش نکنید .

سرزنش و دعوا کردن فرزند به راستی نه تنها کمکی به او نمی کند بلکه اعنماد و عزت نفس اورا نیز خدشه دار می کند علت شکست ها را بررسی کنیم و راه را به او نشان دهیم .

6-راه حل های مختلف را امتحان کنید .

یکی از عیوب اولیائ که یک حرف را 10 با تکرار می کنند .مثا ل اگر چندین با به او می گوییم کفش هایت را در جا کفشی بگذار و او هنوز انجام نمی دهد روش گفتن را عوض کنید .به او بگوییم بیا دوباره پشت در برویم و دوباره بیاییم تو و با او همزمان کفش هایتان را در آورید و داخل جا کفشی بگذارید تاثیر این کار بیشتر است که فقط با او صحبت کنیدو او هم گوش ندهد.

7-برای او یک انگیزه ی قوی ایجاد کنید :

برای او وقتی مسئولیتی را به خوبی انجام می دهد به او یک برچسب بدهید و هر وقت تعداد آنها 5 تا شد به او جایزه بدهید کاری را که دوست دارد انجام دهدو حلت رشوه به خود نگیرد .

8-به او اجازه دهید نتایجی را که از انجام کارهایش به دست آورده خودش لمس کند :

بسیاری از والدین منتظرند فرزند کار را نیمه انجام دهد و کار را برای او به اتمام رسانند به او نشان می دهند اگر در انجام تعهداتش به مشکل یبرخورد کرد کس دیگری هست که کار را انجام دهد .

اگر کتابش را نبرده بو د مدرسه کتاب را برای او به مدرسه نبرید مطمئن باشید که دیگر کتاب خودرا جا نمی گذارد .

9- اور اهمیشه مورد تشویق و تمجید قرار دهید :نشان دهیم که تلاشهای او برای انجام کاره بسیا مهم وستودنی است و بهترین را ه برای این کار تشویق و تمجید است هر کاری را که انجام داد به او دستت درد نکند .

/ 0 نظر / 19 بازدید