جواب این معما را بدهید

بلبل این باغم این باغ گلزار من است   

     مرغ آتشخوارم و آتش پرو بال من است

استخوانم نقره و اندر جگر دارم طلا

        هر که این معنا بداند پیر استاد من است                    

/ 0 نظر / 10 بازدید