آفرین بر استاندار با صداقت و شجاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاندار محترم همدان در مراسم تجلیل از کارگران نمونه فرمودند رشد منفی ایجاد اشتغال هشدار دهنده است او با صداقت گفتند از آغاز سال 92 تا کنون 21 هزار شغل ایجاد شده اما از سوی دیگر 25 هزار نفر از پوشش تامیین اجتماعی خارج شده اند .

و این هشدار دهنده است وی با ابراز نا خرسندی از شرایط فعلی تولید در استان اظهار داشت از 1500 واحد تولیدی فعال استان همدان در سال 88 در حال حاضر 600 واحد تعطیل شده و 300 واحد نیز در أاستانه تعطیلی قرار دارند.

وی از سرمایه گذاران خواست مجددا وارد گردونه تولید شوند ، و باید واحدهای تولیدی تعطیل را دوباره احیا ء و بارفع مشکلات و موانع موجود اشتغال پایدار ایجاد کرد .

/ 0 نظر / 5 بازدید